Kalkulace cen v případě více poboček

CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2022/CAU ZE DNE 27. ŘÍJNA 2021 o kalkulaci cen v případě více poboček (více zdravotnických zařízení říká: 

Minutová kalkulace se zpravidla zpracovává pro každé zdravotnické zařízení poskytovatele samostatně, a sice s ohledem na odlišnou režijní nákladovou strukturu jednotlivých zdravotnických zařízení (odlišné nájemné apod.); pokud zdravotnická zařízení poskytovatele nemají odlišnou nákladovou strukturu a současně poskytují regulované zdravotní služby ve stejném oboru, lze zpracovat jedinou kalkulaci. Pro samostatné, resp. oddělené kalkulace je vhodné účtovat náklady na jednotlivá zdravotnická zařízení, střediska, ap. odděleně - analyticky, a to i pro účely případné cenové kontroly, ačkoli povinnost účtovat provozní náklady analyticky právní předpisy v oblasti účetnictví neupravují. Náklady lze rozdělit např. i procentním podílem.