Číselník STOMAV

Od 1. 1. 2022 vstoupila v platnost nová Příloha č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve které jsou uvedeny stomatologické výrobky hrazené ze zdravotního pojištění a rozsah a podmínky jejich úhrady.

Příloha č. 4 zákona nově neuvádí konkrétní kódy jednotlivých výrobků, ale pouze jejich skupiny. Aby bylo možné v praxi objednávat a prodávat konkrétní výrobky, vznikl nový podrobný číselník STOMAV, který obsahuje nejpoužívanější varianty stomatologických výrobků. Číselník STOMAV je produktem ČSK a je společný pro zubní ordinace i zubní laboratoře.